معرفی اجزای تریلر قسمت ۱

در این مقاله به معرفی اجزای اصلی تریلر کمرشکن به صورت جامع می پردازیم و شمارا با قسمت های ان اشنا می کنیم.

 

اجزای تشکیل دهنده تریلر کمرشکن:

 • سازه اصلی
 • سیستم تعلیق و محور ها
 • سیستم کوپلینگ تریلر به کشنده
 • متعلقات جانبی تریلر

 

سازه اصلی

شمال قسمتهای زیر می باشد:

 • پل های بارگیری

این پل ها ارتباط دهنده کف تریلر با زمین می باشند.در حالت عادی این پل ها به سمت بالا قرار گرفته و با سیم بکسل مهار می شوند

هنگام بارگیری ازاد شده و بروی زمین قرار می گیرند.

زاویه سطوح شیب دار با زمین بین ۱۵ تا ۱۸ درجه است.برای سهولت بلندکردن پل های بارگیری،یک فنر به صورت افقی به قسمت پایینی پل بارگیری متصل شده که در هنگام ایین اوردن پل،این اتفاق راحت تر صورت گیرد.

 

 

 • شاسی

شاسی سازه ای است فولادی که از اتصال تیرها و ورق های مختلف ساخته شده و قسمت اصلی تریلر را تشکیل می دهد که شامل قسمت های زیر است:

 • سکو

قسمتی از شاسی،مجاور پل های بارگیری است که به صورت شیب دار می باشد.

سازه این قسمت از نظر تیر های طولی و عرضی شاسی،مشابه کف بوده با این تفاوت که در قسمت خمیده شاسی،به دلیل وجود نیروهای متمرکز در هنگام بارگیری،شاسی تقویت گردیده است؛برای اینکه در هنگام بارگیری نیروی کمتری به محورها و چرخ ها وارد آید،یک پایه فولادی در زیر انتهای سکو تعبیه گردیده که در حالت عادی به سمت بالا جمع شده است.

در هنگام بارگیری این پایه به پایین آورده شده و روی زمین قرار می گیرد تا انتهای آزاد شاسی به زمین متصل گردد.

 • کف(platform)

کف قسمت تخت شاسی است که تانک تجهیزات مورد نظر بر روی ان قرار گرفته و درجای مناسب مهار می شود.

همانطور که در شکل مشخص است،شاسی در این قسمت ها دارای سازه ای متشکل از تیرهای با مقاطع مختلف است که به صورت شبکه ای به یکدیگر متصل شده و سازه ای پراستحکام را ساخته اند.

کل سازه دارای تقارن محور بوده و دو تیر اصلی طولی I شکل(شماره 1) تشکیل شده که در قسمت مهار تانک،این تیرها تقویت گردیده اند،تیرهای عمود بر دو تیر اصلی(شماره ۲)،با فواصل حساب شده جوش شده اند؛این تیرها دارای مقاطعی همچون ناودانی،L  شکل و ... می باشند.

در دو انتهای این سری تیر ها،دو ناودانی طولی (شماره ۳) سرهای آزاد تیرها را به یکدیگر متصل نموده اند.

شاسی در محل اتصال محورها نیز تقویت گردیده است.

قطعات شماره ۵ استپ هایی است که جهت محکم نمودن خودرویحمل شونده درون این سوراخ ها قرار گرفته و مانع از حرکت طولی خودرو می شوند.

انتهای درگیر شاسی که با شماره ۶ نشان داده شده جایی است که کف به قسمت شترگلویی (Gooseneck) متصل می شود.

 

 • شترگلویی (Gooseneck)

در هر تریلر کمرشکن،شترگلویی قسمتی از شاسی است که قسمت کف را به چرخ پنجم (Fifth wheel) متصل می کند.

تیرهای اصلی سازه شترگلویی در امتداد طولی دو تیر I  شکل کف بوده و در دو نقطه دارای تغییر جهت شکستگی می باشند.

علت اصلی وجود شتر گلویی،اختلاف ارتفاع قسمت بارگیری و چرخ پنجم خودروی کشنده می باشد.

در تریلر های معمولی(۱۸ تن)،چرخ پنجم خودروی کشنده دارای ارتفاع کمتری بوده و به دلیل پایین بودن تناژ،ارتفاع کف تریلر از زمین اهمیت کمتری نسبت به تریلرهای کمرشکن داراست.

در تریلرهای کمرشکن عمل بارگیری بوسیله ی خودروی حمل شونده و بعضا با کمک وینچ (winch) نصب شده روی خودروی کشنده انجام می گیرد.وجود \ایداری در هنگام حرکت،دورزدن و مانور دادن تریلرکمرشکن باعث شده تا ارتفاع مرکز ثقل بار حائز اهمیت باشد.

شتر گلویی از دو قسمت کلی تشکیل شده است:سازه فولادی و قسمت اتصال کوپلینگ

 • سازه فولادی

شامل دو تیر I شکل طولی است که در نقاطی توسط تیرهای عرضی به یکدیگر متصل شده اند و در انتهای آن،یک تیر به شکل نبشی دو سر ازاد،تیرها را به یکدیگر متصل نموده است.

 • اتصال کوپلینگ

شامل یک صفحه فولادی ضخیم (شماره ۴) و تعدادی تیرهای تقویتی در اطراف محل اتصال شاه پین (king pin) می باشد.این قسمت نقش مهمی در تریلر کمرشکن را داراست.معمولا صفحه ای فولادی ضخیمی که شاه پین به ان متصل می شود،استاندارد بوده و جنس و ضخامت ان توسط کارخانه سازنده شاه پین مشخص می گردد.