تست تصادف کامیون های اسکانیا

با هم ببینیم که چطور اسکانیا کامیون های خود را تست می کند و ایمنی و جان مشتریانش چقدر اهمیت دارد!