آشنایی با ویژگی های جدید کامیون ولوو

در این ویدئو قصد داریم شما را با ویژگی های جدید کامیون های ولوو آشنا کنیم کمپانی ولوو برای امنیت بیشتر و رانندگی با خطر تصادف کمتر در جاده ها از دو ویژگی جدید کامیون های خود رونمایی کرد باهم به تماشا بنشینیم

در این ویدئو قصد داریم شما را با ویژگی های جدید کامیون های ولوو آشنا کنیم کمپانی ولوو برای امنیت بیشتر و رانندگی با خطر تصادف کمتر در جاده ها از دو ویژگی جدید کامیون های خود رونمایی کرد باهم به تماشا بنشینیم